НОВИНИ

Kasai_WWW_R32_ENG-1

26.10.2017

Климатици KAISAI с хладилен агент R32!

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че от 2018 г. продуктовата гама на марка KAISAI ще включва също сплит системи с хладилен агент R32. Това действие съответства на визията на компанията за екологосъобразна марка, спазвайки директивите, свързани със защита на околната среда и следвайки световните тенденции.

Новият хладилен агент R32 има много по-нисък потенциал за глобално затопляне и по-висока енергийна ефективност в сравнение с използваните в момента хладилни агенти (главно R410A). Освен това се характеризира с ниска запалимост и ниска токсичност и работното му налягане е подобно на използвания в момента хладилен агент R410A. Допълнителното му предимство е, че той може да бъде зареждан като газ, така и като течност. Нещо повече, поради спазването на европейските законодателни изисквания, R32 е подходящ наследник на използваните в момента хладилни агенти.

Най-важните документи относно екологичните изисквания за климатизация са Регламент на Европейския съюз за Ф-газовете № 517/2014 от 16 април 2014 г. и Законът за веществата, които разрушават озоновия слой и някои парникови газове от 15 май 2015 г. 2015 г., т. 881. Доставчиците на ОВК оборудване спазват тези указания и през следващите години ще въведат климатици с новия хладилен агент R32.

Продуктовата гама на марката KAISAI през 2018 г. също ще включва климатици с новия хладилен агент R32, така че клиентите ни ще имат възможност постепенно да преминат към „зелени“ решения. От друга страна, техническите лица трябва да са наясно, че повечето от инструментите, използвани за съществуващите инсталации, могат да се използват и за хладилен агент R32.