препоръки

CZYNNIK-CHŁODNICZY-R290_new

Хладилен агент R290

Хладилният агент R290 е познат под името пропан. Той няма цвят и мирис, органичен газ, който принадлежи към групата на  наситени въглеводороди, естествено срещащи се в находищата на природен газ. Пропанът се отличава със своето минимално въздействие върху околната среда и безопасността при употреба, благодарение на високата си граница на запалимост.

Климатичните системи се възползват от физичните свойства на хладилните агенти за предаване на топлина и съответно за охлаждане или затопляне на помещенията. Преносимите климатици на KAISAI използват модерния и екологичен хладилен агент R290 – пропан.

Уредите работещи с пропан са доста разпространени в много страни от Европейския съюз от много години. Популярността на хладилния агент R290 непрекъснато расте, поради ниското му въздействие върху околната среда, като същевременно поддържа много добри термодинамични свойства. R290 има нулева стойност за разрушаване на озоновия слой, което означава, че няма отрицателно въздействие върху него, както и изключително ниска стойност на коефициент на глобално затопляне, което показва минимално въздействие върху ефекта от глобалното затопляне. Това прави пропанът екологично чист агент, като в същото време поддържа добри работни параметри в климатичните системи.

Важно е да се отбележи, че R290 не е популярната смес от пропан-бутан, използвана в газовите системи, а самият агент е много по-безопасен за използване. Пропанът е горим газ и неговата граница на запалимост е 2,1 обемни% във въздуха. В сравнение със смес от пропан-бутан, тя е с до 40% по-висока, което прави R290 много по-безопасен за употреба. Освен това, може да се използва дори в затворени пространства, благодарение на факта, че уредите на Kaisai използват само 230 g от агента, както и тяхната специална огнеустойчива защита. Не е възможно да се достигне достатъчна концентрация на пропан във въздуха, която да предизвика запалване в помещения с площ над 4 m², при средна плътност на въздуха от 1,2 kg / m³ и височина на помещението 3 m. Препоръчва се обаче да се увеличи този марж на безопасност – затова не използвайте мобилни климатици в помещения с обща площ под 12m², в съответствие с изискванията на ЕС.

R290 има ниска чувствителност към влага и не причинява корозия, така че може да работи в хладилни системи, оборудвани както с херметични, така и с полу-херметични компресорни агрегати. Това удължава експлоатационния живот на оборудването и позволява използването му на закрито през цялата година..