препоръки

WŁAŚCIWY-MONTAŻ-KLIMATYZACJI_new

Правилен монтаж на климатична система

Климатичните системи трябва да бъдат монтирани от квалифициран екип. Изпълнителите трябва да имат лични сертификати за работа с хладилни системи (F-Gas сертификати) и електрически устройства. Преносимите климатици са единственият вид оборудване, което потребителят може да инсталира сам. Въпреки това, инструкциите, предоставени в придружаващото ръководство за употреба, трябва да се спазват по време на монтаж.

Инсталирането на климатик сплит система изисква използването на специализирани инструменти, като вакуумна помпа, манометри, бутилки с хладилен агент, електрически уреди, поялник, както и професионално оборудване за пробиване на отворите в стената. Охлаждащите връзки между телата се състоят от медни тръби, които са защитени с топлоизолация с правилна дебелина. Трябва да имате предвид, че водата кондензира във вътрешното тяло в режим на охлаждане и трябва да се изведе извън помещението. Най-добрият метод за извеждане е използване на естествената гравитация, т.е. тръбите за източване на кондензат трябва да бъдат леко наклонени навън. В определени случаи това е технически невъзможно, което налага използването на допълнителна дренажна помпа за извеждане на кондензата. Външното тяло на климатика обикновено се монтира на балкона, стената или на покрива на сграда. По време на монтаж трябва да се подсигури достатъчно място отстрани на уреда за сервизен достъп и поддръжка, при спазване на препоръчителните отстояния от стените и препятствия, посочени в инструкциите за монтаж.

Не забравяйте да извършвате периодични технически прегледи (профилактика) на климатиците (за предпочитане два пъти годишно). Освен това, някои уреди, в зависимост от количеството хладилен агент, който използват, трябва да бъдат регистрирани в специална база данни, централен регистър, в който също се записват задължителни технически инспекции. Информация дали оборудването подлежи на регистрация в тази база данни, трябва да се предостави от специализираната фирма, инсталирала климатичните устройства.