препоръки

PRAWIDŁOWY-DOBÓR-KLIMATYZACJI_new

как да Изберете правилния тип климатик

Изборът на правилни характеристики за вида и мощността на климатика е предпоставка за успешната му работа. Вече беше обсъден процесът за избор на климатик според вида на помещението. Все пак, за избор на правилната мощност на уреда е най-добре да се доверите на специалисти, притежаващи съответните знания и опит в тази област.

Съществуват обаче редица общи препоръки и индикатори, които позволяват на потребителите предварително да определят сами необходимата мощност на климатика.
Най-важният параметър е кубатурата на климатизираното помещение. Стандартно се счита, че необходимата мощност за охлаждане на стандартни помещения с височина около 3 м е приблизително 40 W/m3
.

 

 

FOCUS

 

 

 

PRO

 

Има обаче известни изключения от това правило. Тази стойност ще се промени, ако например в помещението има много прозорци с голяма площ, които имат изложение на юг или на запад, или ако стените на помещението са с лоша топлоизолация, има покрив непосредствено над климатизираното помещение. Броят на обитателите също е от значение, а също така наличието на оборудване, генериращо допълнителна топлина, напр. компютри, монитори или хладилници.
Също така, факторът, увеличаващ необходимия охлаждащ капацитет на климатика, е наличието на механична вентилация в помещението, което трябва да се вземе предвид при избора на подходящата климатична система.